AdsPower
AdsPower

Những gì chúng tôi đã ra mắt vào tháng 6 năm 2024

By AdsPower
290 Views


AdsPower đã tung ra một số bản cập nhật mới trong tháng trước nhằm nâng cao chức năng và trải nghiệm người dùng. Các bản cập nhật này tập trung vào việc cải thiện khả năng tương thích, mở rộng tùy chọn tác nhân người dùng cũng như đơn giản hóa việc quản lý proxy và hồ sơ. Những điểm nổi bật chính của bản cập nhật bao gồm:


Trình duyệt

SunBrowser đã bổ sung kernel Chrome 126, cải thiện khả năng tương thích giữa tác nhân người dùng và phiên bản kernel. Tác nhân người dùng cũng đã được cập nhật lên phiên bản Chrome 126, cung cấp nhiều tùy chọn tác nhân người dùng hơn.


Hồ sơ

Về mặt cấu hình, cấu hình proxy hiện hỗ trợ phân bổ ngẫu nhiên hàng loạt các proxy đã lưu.


Những gì chúng tôi đã ra mắt vào tháng 6 năm 2024


Khi tạo hồ sơ từ tệp Excel, việc điền "ngẫu nhiên" vào cột “proxyid” sẽ biểu thị việc phân bổ proxy ngẫu nhiên. Điều này rất hữu ích cho việc tạo/chỉnh sửa hồ sơ hàng loạt, tạo nhanh hồ sơ và proxy cập nhật hàng loạt.


Những gì chúng tôi đã ra mắt vào tháng 6 năm 2024


Ngoài ra, cấu hình hồ sơ đã thêm tùy chọn "Đồng bộ hóa dữ liệu" để quản lý đồng bộ hóa dữ liệu được cá nhân hóa.


Những gì chúng tôi đã ra mắt vào tháng 6 năm 2024


Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra xem ai đã từng thay đổi cài đặt [Đồng bộ hóa dữ liệu] trong [Nhật ký hành động - Cấu hình].


Những gì chúng tôi đã ra mắt vào tháng 6 năm 2024


Cài đặt danh sách hiện bao gồm tùy chọn "Nhỏ gọn" để hiển thị nhiều hàng hơn trong một màn hình giới hạn.


Những gì chúng tôi đã ra mắt vào tháng 6 năm 2024


Và tính năng lọc nâng cao đã thêm các điều kiện "Trống" và "Không trống", áp dụng cho các loại "Tên", "Nhận xét", "Thẻ", "Nền tảng" và "Tài khoản".


Rác

Trong tối đa 30 ngày sau khi xóa, người dùng có thể khôi phục hồ sơ của chính họ từ Thùng rác.


RPA

Trong RPA, việc thực thi tác vụ hiện hỗ trợ "Thực thi ngẫu nhiên" khi tạo hoặc sửa đổi các tác vụ RPA.


Những gì chúng tôi đã ra mắt vào tháng 6 năm 2024


Giới hạn trên cho các chuỗi tác vụ đã được tăng lên 100, nâng cao hiệu quả xử lý và khả năng thực hiện các tác vụ hàng loạt.


Những gì chúng tôi đã ra mắt vào tháng 6 năm 2024


AdsPower

Trình duyệt đa đăng nhập tốt nhất cho mọi ngành

Những gì chúng tôi đã ra mắt vào tháng 6 năm 2024