WhatsApp quản lý nhiều tài khoản, gửi nhận tin nhắn tổng hợp

dùng miễn phí

Tải xuống

Tải xuống phiên bản mới nhất của Adspower

Windows
5.9.14
Hỗ trợ Windows 7 trở lên Dual-core CPU and 2GB RAM; không ít hơn 2GB dung lượng đĩa trống
macOS
5.9.14
Hỗ trợ macOS 10.13 (EL Capitan) trở lên

August 2023

- SunBrowser: Added Chrome 115 and Chrome 116 kernels for higher compatity between the UA and the kernel. - Edit bookmarks: Bulk appending, replacing, and clearing bookemarks is supported. (Path: More - Edit bookmarks) - Synchronizer: Tab management.
Lịch sử cập nhật
Tăng doanh thu với AdsPower
Bắt đầu miễn phí