logo

Tải xuống

Nó tương thích với Windows 7 trở lên (với tối thiểu CPU lõi kép, 2G RAM và 2G dung lượng ổ đĩa trống), macOS 10.13 (EI Capitan) trở lên và Linux (Ubuntu Desktop 22.04) trở lên.

Tải xuống phiên bản trước

April 2024

- SunBrowser: Added <Chrome 123> kernel to improve UA version and kernel version compatibility. - RPA:Free for lifetime. - Settings: Added <Login Activity>
Lịch sử cập nhật
Tăng doanh thu với AdsPower
Bắt đầu miễn phí