AdsPower
AdsPower

Đồng bộ hoá trên macOS: Giúp việc điều khiển nhiều Windows trở nên dễ dàng và nhanh chóng

By AdsPower
539 Views

Cuối cùng, bộ đồng bộ hóa cho macOS đã hoạt động! Về cơ bản, nó hoạt động giống như trên macOS cũng như trên Windows. Để được hướng dẫn toàn diện, hãy đọc bài viết này.

Đồng bộ hoá trên macOS: Giúp việc điều khiển nhiều Windows trở nên dễ dàng và nhanh chóng

Vì tính năng này đang ở giai đoạn thử nghiệm nên các hoạt động sau vẫn đang được phát triển. Nhưng chúng tôi hứa bạn sẽ thấy chúng trong tương lai gần 😉

  • Đồng bộ hóa menu chuột phải.

Đồng bộ hoá trên macOS: Giúp việc điều khiển nhiều Windows trở nên dễ dàng và nhanh chóng

  • Đồng bộ hóa “Thoát”, “Thu nhỏ” và “Tối đa hóa”.

Đồng bộ hoá trên macOS: Giúp việc điều khiển nhiều Windows trở nên dễ dàng và nhanh chóng

  • Đồng bộ hóa các cửa sổ bật lên.

Trình đồng bộ hóa chỉ khả dụng trên Chrome 118 và Chrome 119 và yêu cầu phiên bản chương trình và bản vá mới nhất để có hiệu lực. Hãy tải xuống phiên bản cần thiết và bắt đầu khám phá sự dễ dàng trong việc kiểm soát nhiều cửa sổ trên thiết bị mac của bạn ngay bây giờ! Nếu bạn có bất cứ điều gì muốn nói về trình đồng bộ hóa, đừng ngần ngại cho chúng tôi biết.

Đồng bộ hoá trên macOS: Giúp việc điều khiển nhiều Windows trở nên dễ dàng và nhanh chóng

AdsPower

Trình duyệt đa đăng nhập tốt nhất cho mọi ngành

Đồng bộ hoá trên macOS: Giúp việc điều khiển nhiều Windows trở nên dễ dàng và nhanh chóng